Talco Industrial

Carga para resinas poliéster e epóxi.